Vad krävs för ungdomar och barn, för att ta in det som är meningen med skolan? - Lugn, fokus på ämnet och gemensamma mål. Ofta upplevs motsatsen som höga ljudnivåer, kaos och meningslös samvaro. Och det är mer än goda intentioner och utmärkt pedagogik, som krävs i många sammanhang.- Eleven ska också var i rätt sinnesstämning. Vår egen Pedra Wolde, en av Lund-Ideon RK:s entusiastiska och drivande medlemmar har skapat (och givit ut) en bok i det erkända och behövda ämnet Mindfulness, att tillämpas på den skola hon undervisar på, Spyken (Strömbergskolan). Och förhoppningsvis spridas på andra också. Flera klasser använder metoden nu och med framgång. Lugn, fokus och gemensamt utövande genom övningar i uppmärksamhet på jaget och omgivningen.