10
jun
2021
Lund-Ideon

Sweden

Carina Borgström-Hansson från WWF talar om städernas roll i klimat- och miljöutmaningarnas tid

Digitalt möte. Maila eva@ekesbo.se för länk till mötet