04
mar
2021
Lund-Ideon

Sweden

Weine Wiqvist, fd chef på Avfall sverige, numera adjungerad vid Lunds universitet Internationella Miljöinstitutet, som handlar om cirkulär ekonomi ,håller sitt egoföredrag

Digitalt möte. Maila eva@ekesbo.se för länk till mötet