24
okt
2019
Lund-Ideon

Sweden

Rotarianen Fredrik Häglund håller föredrag om teknikens roll i tillväxt och hur viktiga teknologiska genombrott har skapat paradigm inom vilka företag, individ och samhälle har samverkat för att skapa välstånd. En viktig aspekt inom detta är företagen förmåga till konkurrenskraft.

Fredrik har tidigare varit verksam vid Ekonomihögskolan. Han är ekonomie licentiate i företagsekonomi med inriktning mot strategi samt har en ekonomie kandidatexamen i nationalekonomi med inriktning mot finansiell ekonomi. Fredrik äger och driver idag ett mellanstort fastighetsbolag samt ett bolag inom jorrdbrukssektorn. Han investerar även inom start-up företag.