30
jan
2020
Lund-Ideon

Sweden

Medicon Village är platsen där medicinsk forskning omvandlas till innovation för människors hälsa. Genom att underlätta gränsöverskridande samarbeten mellan forskare och företag skapas nya metoder för diagnostik och behandling, bl a inom cancerområdet. Medicon Village har funnits i nio år, och idag arbetar här drygt 2200 personer i mer än 150 organisationer.

Vill du veta mer om vad som händer på Medicon Village under 2020 och framöver?
Kom och lyssna till Kerstin Jakobsson, VD på Medicon Village Innovation AB och Erik Jagesten, fastighetschef på Medicon Village Fastighets AB. 
Vi ses strax före 16.30 - uppsamling sker utanför Bistro Merge, Scheelevägen 1. Tillsammans lotsas vi till ett konferensrum. 
Efter studiebesöket går vi vidare till ordinarie After Work inne på Bistro Merge kl. 17.30.