13
feb
2020
Lund-Ideon

Sweden

Matilda Espmarker berättar om Fontänhusen. 

Varje hus är "hemmabas" för ett antal medlemmar och personal som arbetar tillsammans för att utveckla och samordna en viss verksamhet. Verksamheterna styrs av 36 riktlinjer och sponsras av stat, landsting, kommun och privata sponsorer.

Vad gäller rehabilitering av personer med psykisk ohälsa råder konsensus inom forskningsvärlden: fontänhus-modellen är effektiv. Framför allt på det mänskliga planet, men också vad gäller minskade kostnader för sjukvård, socialt stöd från kommunen samt sjukersättning från staten. Med fontänhusens inkluderande rehabiliteringsprogram kan personer som står långt från arbetsmarknaden hitta vägen tillbaka.[källa behövs]

Fontänhuset har fyra grundprinciper:

  • Fontänhuset är en klubb och tillhör dem som är medlemmar i den och ger den liv. Du är och kallas följaktligen medlem, inte patient eller klient. Medlemskapet är frivilligt och utan tidsbegränsning.
  • Du är välkommen och väntad på Fontänhuset. Din närvaro har betydelse för andra.
  • Din medverkan är viktig.
  • Du behövs på Fontänhuset.