20
maj
2021
Lund-Ideon

Sweden

Gerhard Barmen är universitetslektor i Teknisk geologi med inriktning mot grundvatten och är avdelningsföreståndare för Teknisk geologi vid LTH. Förutom avdelningsadministration undervisar han ganska mycket, främst i två kurser om grundvatten och handleder doktorander – inte minst från Syd- och Centralamerika – inom grundvattenfrågor. Sedan drygt 40 år är han också mycket engagerad i övergripande utbildningsfrågor inom samhällsbyggnadssektorn (främst arkitektur, byggnadsteknik, lantmäteri och väg- och vattenbyggnad).

Maila eva@ekesbo.se för länk till mötet.