14
nov
2019
Lund-Ideon

Sweden

Johan Anselmsson berättar om sin forskning om hur man lyckas skapa en blomstande centrumhandel.

Johan är professor vid företagsekonomiska fakulteten vid Lunds Universitet. Han har forskat kring om hur man marknadsför teknologi-baserade tjänster i syfte att skapa kvalitet, kundnöjdhet och lojalitet. Han har även forskat kringt varumärken och varumärkeskapital, dvs hur starka varumärken kan skapa kundlojalitet, försäljning och lönsamhet. För närvarande är Johan medlem i Centrum för handelsforskning på Lunds universitet, vilket gör att mycket av hans empiriska forskning just nu berör handel och handelsplatser med koppling till ovanstående teorier.