19
dec
2019
Lund-Ideon

Sweden

Rotarianen och prästen Kristina Lindström håller den årliga julbetraktelsen