06
feb
2020
Lund-Ideon

Sweden


Justina Liao håller sitt egoföredrag och berättar om Igelösa Nutrition
Science, företaget som arbetar för att bromsa utveklingen av
livsstilssjukdomar. De har utvecklat den okinordiska matfilosofin med
inspiration av befolkningen på ön Okinawa i japan