17
jun
2021
Lund-Ideon

Sweden

President Eva Ekesbo lämnar över klubban till tillträdande president Steingrimur Jonsson

Fysiskt möte utomhus. Plats meddelas senare