10
dec
2020
Lund-Ideon

Sweden

Weine Wiqvist, fd chef på Avfall sverige, numera adjungerad vid Lunds universitet, internationella miljöinstitutet, som handlar om  cirkulär ekonomi håller sitt egoföredrag