22
okt
2020
Lund-Ideon

Sweden

Nadia Sörgärde vid Lunds universitet har forskat och skrivit en bok om hur man bäst driver förändringsarbete i organisationer. Hon kommer ge oss tips på vad man skall tänka på.