29
aug
2019
Lund-Ideon

Sweden

Roy Brander, projektledare för region Skånes projekt Mental Hälsa berättar om det förebyggande arbetet mot mental ohälsa och suicid.