16
jan
2020
Lund-Ideon

Sweden

Hur gör man för att bäst möta och bemöta "besvärliga människor"? Hur kommunicerar man bäst för att få till stånd samarbete? 

Birgitta Geijer från Ethos utbildning har några års erfarenhet av att jobba med och föreläsa kring hot och våld i arbetet.