20
jan
2022
Lund-Ideon
Digitalt möte, se länk nedan

Sweden

Cecilia Hansson är översiktsplanechef i Lunds kommun och håller ett anförande kring Lunds stadsutveckling och vad det innebär i olika avseende

Digitalt möte. Koppla upp er via denna LÄNK