05
mar
2020
Lund-Ideon

Sweden

 

Katarina Erlingsson håller föredrag om vanadin.

Den svenska minerallagstiftningen medger att ett företag, svenskt eller utländskt, kan muta in områden för att sedan leta efter metall. Samtidigt har vi en sträng miljölagstiftning som företagen måste leva upp till. På Österlen har ett australiensiskt -brittiskt bolag mutat in mark för att utvinna vanadin. Vanadin har egenskaper som nästan är för bra för att vara sanna. Men motståndarna på Österlen har samlats, med tråkiga erfarenheter från tidigare försök att dra nytta av naturtillgångarna i denna vackra bygd.