01
okt
2020
Lund-Ideon

Sweden

Sonny Strömberg berättar om tankarna kring nybygget på Sparta och hur det fungerar med självuppvärmande hus. Sonny är affärsområdesansvarig  för fastighet

Avdelningen för integrerande energilösningar på E.ON Energilösningar AB