Contact: Eva Ekesbo
02
dec
2021
Lund-Ideon

Sweden

Vi har aldrig suttit så mycket tidigare i historien som vi gör idag, unga som gamla. När vi sitter fungerar inte vår ämnesomsättning som den ska vilket kan leda till ökad risk för både diabetes och fetma. Sittandet är en egen riskfaktor för ohälsa oaktat hur mycket vi rör på oss i övrigt.

Leg fysioterapeut/ergonom Eva Ekesbo lär er mer om hur ni undviker vardagens hälsorisker