17
nov
2022
Lund-Ideon
Vattenhallen Science Centre
John Ericssons väg 1
Lund,
Sweden

Vattenhallen är en plats där barn och vuxna kan testa, experimentera och lära om teknik och naturvetenskap, i regi av Lunds Universitet. Vi besöker Vattenhallen och får en guidad visning av de olika delarna av verksamheten. Vi avslutar med en enklare måltid tillsammans - anmäl ert deltagande till presidenten.