04
jun
2020
Lund-Ideon

Sweden

Pris delas ut till Polhemselever enligt tradition - dock i mindre skara utan oss alla som sedvanlig publik!
Inget ordinarie klubbmöte ordnas.