09
jan
2020
Lund-Ideon

Sweden

Andreé Briland håller sitt egoföredrag och berättar om sitt arbete i bank och som frivillig brandman